31.03.2022 Годишен финансов отчет към 31.12.2021г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че годишния отчет на дружеството към 31.12.2021 г. е представен

02.02.2022 Протокол от извънредно общо събрание на акционерите

На 31.01.2022 г. от 10:00 часа, в гр. Севлиево, ул. „Стара Планина” № 87 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на

31.01.2022 Протокол от извънредно общо събрание на акционерите

На 31.01.2022 г. от 10:00 часа, в гр. Севлиево, ул. „Стара Планина” № 87 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на

31.01.2021 Отчет за четвърто тримесечие на 2021г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че отчетa за четвърто тримесечие на дружеството към 31.12.2021 г.

23.12.2021 Протокол от извънредно общо събрание на акционерите

На 21.12.2021 г. от 10:00 часа, в гр. Севлиево, ул. „Стара Планина” № 87 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на