28.02.2023 Протокол от извънредно общо събрание на акционерите

На 27.02.2023 г. от 10:00 часа, в гр. Севлиево, ул. „Стара Планина” № 87 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на